Ochainu no Daibouken (NDS, Mto): 7 / 7 / 6 / 6 – (26/40)
Genmu no Tou to Tsurugi no Okite (NDS, Success): 4 / 6 / 6 / 6 – (22/40)
Pro Yakyuu Team o Tsukurou! (NDS, Sega): 9 / 8 / 8 / 8 – (33/40)
Narnia Kuni Monogatari Dai-2-Shou: Caspian Ouji no Tsunobue (NDS, Disney): 6 / 6 / 5 / 5 – (22/40)
Hercules no Eikou: Tamashii no Shoumei (NDS, Nintendo): 8 / 8 / 8 / 7 – (31/40)
Doubutsu Kisoutengai! (Wii, Success): 6 / 6 / 6 / 7 – (25/40)

Link