• Koto ni Maru Hana Sanrin: Kyoto Satujin Jinken File (NDS, Tecmo): 7 / 7 / 7 / 7 – (28/40)
  • Fushigi no Dungeon – Furai no Shiren 3: Karakuri Yashiki no Nemuri Hime (Wii, Sega): 9 / 9 / 8 / 9 – (35/40)

Link