Nintendo Wii

North America:
1. Mario Kart Wii (Nintendo)
2. Wii Fit (Nintendo)
3. Lego Indiana Jones (LucasArts)
4. Guitar Hero III: Legends of Rock Bundle (Activision)
5. Wii Play (Nintendo)

Japan:
1. Fushigi no Dungeon – Fuurai no Shiren 3: Karakuri Yashiki no Nemuri Hime (Sega)
2. Mario Kart Wii (Nintendo)
3. Wii Fit (Nintendo)
4. Family Trainer (Bandai)
5. Wii Sports (Nintendo)

UK:
1. Lego Indiana Jones (LucasArts)
2. Wii Play (Nintendo)
3. Mario & Sonic at the Olympic Games (Sega)
4. Mario Kart Wii (Nintendo)
5. Wii Fit (Nintendo)

Nintendo DS

North America:
1. Lego Indiana Jones (LucasArts)
2. Brain Age 2 (Nintendo)
3. New Super Mario Bros. (Nintendo)
4. Brain Age (Nintendo)
5. Mario Kart DS (Nintendo)

Japan:
1. DS Yamamura Misa Suspense: Maiko Kogiku – Kisha Katherine – Sougiya Isa Akashi – Koto ni Maru Hana Sanrin: Kyoto Satujin Jinken File (Tecmo)
2. 99 no Namida (Namco)
3. Kuukan * Zukei: Hirameki Training – KuuTore (Benesse)
4. DS Bimoji Training (Nintendo)
5. Pro Yakyuu Team o Tsukurou! (Sega)

UK:
1. Dr. Kawashima’s Brain Training (Nintendo)
2. Lego Indiana Jones (LucasArts)
3. 42 All-Time Classics (Nintendo)
4. Mario Kart DS (Nintendo)
5. Mario & Sonic at the Olympic Games (Sega)

Link