Nintendo Wii

North America:
1. Wii Fit (Nintendo)
2. Super Smash Bros. Brawl (Nintendo)
3. Mario Kart Wii (Nintendo)
4. Guitar Hero III: Legends of Rock Bundle (Activision)
5. Lego Indiana Jones (LucasArts)

Japan:
1. Mario Kart Wii (Nintendo)
2. Wii Fit (Nintendo)
3. Fushigi no Dungeon – Fuurai no Shiren 3: Karakuri Yashiki no Nemuri Hime (Sega)
4. Family Trainer (Bandai)
5. Wii Sports (Nintendo)

UK:
1. Lego Indiana Jones (LucasArts)
2. Wii Play (Nintendo)
3. Mario & Sonic at the Olympic Games (Sega)
4. Mario Kart Wii (Nintendo)
5. Guitar Hero III: Legends of Rock Bundle

Nintendo DS

North America:
1. Brain Age (Nintendo)
2. Brain Age 2 (Nintendo)
3. Lego Indiana Jones (LucasArts)
4. New Super Mario Bros. (Nintendo)
5. Mario Kart DS (Nintendo)

Japan:
1. Nanatsuiro * Drops: Touch de Hajimaru Hatsukoi Monogatari — Limited Edition (Media Works)
2. Motto Toeic Test DS Training (IE Institute)
3. Hisshou Pachinko*Pachi-Slot Kouryaku Series DS Vol. 2: CR Shinseiki Evangelion – Shito, Futatabi (D3 Publisher)
4. DS Bimoji Training (Nintendo)
5. DS Yamamura Misa Suspense: Maiko Kogiku – Kisha Katherine – Sougiya Isa Akashi – Koto ni Maru Hana Sanrin: Kyoto Satujin Jinken File (Tecmo)

UK:
1. Dr. Kawashima’s Brain Training (Nintendo)
2. Lego Indiana Jones (LucasArts)
3. 42 All-Time Classics (Nintendo)
4. More Brain Training (Nintendo)
5. Mario Kart DS (Nintendo)

Link