Nintendo Wii

North America:
1. Mario Party 8 (Nintendo)
2. Wii Play (Nintendo)
3. Super Paper Mario (Nintendo)
4. The Legend of Zelda: Twilight Princess (Nintendo)
5. WarioWare: Smooth Moves (Nintendo)

Japan:
1. BioHazard 4 (Capcom)
2. Bokujou Monogatari: Yasuragi no Ki (Marvelous)
3. Wii Sports (Nintendo)
4. Zelda no Densetsu: Twilight Princess (Nintendo)
5. Hajimete no Wii (Nintendo)

UK:
1. The Legend of Zelda: Twilight Princess (Nintendo)
2. Mario Strikers Charged Football (Nintendo)
3. Wii Play (Nintendo)
4. Cooking Mama (505 Games)
5. Pirates of the Caribbean: At World’s End (Disney)

Nintendo DS

North America:
1. Pokemon Diamond (Nintendo)
2. Pokemon Pearl (Nintendo)
3. Nintendo DS Browser (Nintendo)
4. New Super Mario Bros. (Nintendo)
5. Brain Age (Nintendo)

Japan:
1. Miru Chikara o Jissen de Kitaeru: DS Ganryoku Training (Nintendo)
2. Yamakawa Shuppansha Kanshuu: Shousetsu Nihonshi DS (Namco)
3. Chuugaku Eitango Target 1800 DS (IE Institute)
4. TOEIC Test DS Training (IE Institute)
5. Eigo ga Nigate na Otona no DS Training: Motto Eigo Duke (Nintendo)

UK:
1. Dr. Kawashima’s Brain Training (Nintendo)
2. Cooking Mama (505 Games)
3. New Super Mario Bros. (Nintendo)
4. Nintendogs: Lab & Friends (Nintendo)
5. Big Brain Academy (Nintendo)

Link