Nintendo Wii

North America:
1.Carnival Games (Global Star)
2.Wii Play (Nintendo)
3.Dance Dance Revolution: Hottest Party (Konami)
4.Mario Party 8 (Nintendo)
5.The Legend of Zelda: Twilight Princess (Nintendo)

Japan:
1. Dragon Quest Swords: Kamen no Joou to Kagami no Tou (Square Enix)
2. Wii Sports (Nintendo)
3. Mario Party 8 (Nintendo)
4. Dragon Ball Z Sparking! Meteor (Bandai)
5. Mario Strikers Charged (Nintendo)

UK.
1. Big Brain Academy for Wii (Nintendo)
2. Wii Play (Nintendo)
3. FIFA 08 (EA Games)
4. Super Paper Mario (Nintendo)
5. Tiger Woods PGA Tour 08 (EA Sports).

Nintendo DS:

North America:
1. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (Nintendo)
2. Brain Age 2 (Nintendo)
3. Brain Age (Nintendo)
4. New Super Mario Bros. (Nintendo)
5. Drawn to Life (THQ)

Japan:
1. DS Nishimura Kyotaro Suspense Shin Tantei Series: Kyoto Atami Zekkai no Kotou – Satsui no Wana (Tecmo)
2. Tashiten: Tashite 10 ni Suru Monogatari (Nintendo)
3. Eigo ga Nigate na Otona no DS Training: Motto Eigo Duke (Nintendo)
4. TOEIC Test DS Training (IE Institute)
5. Facening de Hyoujou Yutaka ni Inshou Up: Otona no DS Kao Training (Nintendo)

UK:
1. Dr. Kawashima’s Brain Training (Nintendo)
2. New Super Mario Bros. (Nintendo)
3. More Brain Training from Dr. Kawashima (Nintendo)
4. Cooking Mama (505 Games)
5. MySims (EA Games)

Link