Nintendo Wii

North America:
1. Wii Play (Nintendo)
2. Resident Evil 4: Wii Edition (Capcom)
3. Mario Party 8 (Nintendo)
4. The Legend of Zelda: Twilight Princess (Nintendo)
5. Super Paper Mario (Nintendo)

Japan:
1. Wii Sports (Nintendo)
2. BioHazard 4: Wii Edition (Capcom)
3. Hajimete no Wii (Nintendo)
4. Donkey Kong Taru Jet Race (Nintendo)
5. Super Paper Mario (Nintendo)

UK:
1. Resident Evil 4: Wii Edition (Capcom)
2. Harry Potter and the Order of the Phoenix (EA Games)
3. Tiger Woods PGA Tour 07 (EA Sports)
4. Wii Play (Nintendo)
5. The Legend of Zelda: Twilight Princess (Nintendo)

Nintendo DS

North America:
1. Pokemon Diamond (Nintendo)
2. New Super Mario Bros. (Nintendo)
3. Brain Age (Nintendo)
4. Pokemon Pearl (Nintendo)
5. Mario Kart DS (Nintendo)

Japan:
1. Dokidoki Majo Shinpan! (SNK Playmore)
2. Zelda no Densetsu: Mugen no Sunadokei (Nintendo)
3. Eigo ga Nigate na Otona no DS Training: Motto Eigo Duke (Nintendo)
4. Chikasete! Chibi-Robo! (Nintendo)
5. Miru Chikara o Jissen de Kitaeru: DS Ganryoku Training (Nintendo)

UK:
1. More Brain Training from Dr. Kawashima (Nintendo)
2. Dr. Kawashima’s Brain Training (Nintendo)
3. Cooking Mama (505 Games)
4. New Super Mario Bros. (Nintendo)
5. 42 All-Time Classics (Nintendo)

Link